Algemene voorwaarden

 

Informatie over 3DPO

3DPO is een eenmanszaak, uitgevoerd door Nick Moens met als hoofdzetel Eugeen Zetternamstraat 44, Gent.
3DPO biedt 3D printen als service aan en beschikt over een webshop die 3D geprinte producten aanbiedt van eigen ontwerpen.

Leveringsvoorwaarden

Levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling.
Er worden enkel producten geleverd binnen Europa.
De kosten hiervoor bedragen 5,40 euro in België en 10,00 euro naar de overige landen in Europa.
Levering vindt plaats binnen de termijn van 5-10 werkdagen. Voorgaande termijn is indicatief. Bij laattijdigheid kan er geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper. Indien leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopsovereenkomst worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

Herroepingsrecht

Tot 14 dagen na de levering kan de klant zich bedenken, zonder daarvoor een reden op te geven. Gebruik daarvoor volgend formulier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
Na ontvangst van het product, wordt het volledige bedrag terug naar de klant gestort. Het product dient hiervoor ongebruikt en in de originele verpakking op eigen kosten te worden teruggezonden. Indien niet, vervalt het herroepingsrecht. 

Algemene bepalingen

Het geleverde product dient in goede staat te zijn. Als dat niet het geval is, heeft u als klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

Privacy

Klantgegevens worden enkel gebruikt voor de bestelling. Gegevens worden niet opgeslagen en in geen geval doorgegeven aan derden.